Hoe efficiënt werkt Nederland?

Al enige tijd is op de website van Missing Link een online efficiency test te vinden. Deze test biedt invullers inzicht in hun “efficiency score” op acht gebieden, variërend van “Werkgewoonten” en “Plannen en organiseren” tot “Resultaatgerichtheid” en “Stress en werkdruk”. Missing Link consolideerde de testresultaten en destilleerde daaruit een aantal opvallende conclusies.

Gemiddelde score: 7-

De maximaal haalbare score in de Missing Link efficiency test is 168 punten. Gemiddeld scoren invullers van de test 115 punten. Rekenen we dat om naar een schaal van 1 tot 10, dan komen we op een 7-. Niet slecht, maar toch voldoende aanleiding voor verbetering. Zeker als we bedenken hoeveel impact een goed georganiseerd werkproces heeft op de kwaliteit van én het plezier in het werk.

Nu even niet (?)

Slechts 15% van de respondenten neemt altijd maatregelen om ongestoord te kunnen werken aan belangrijke taken. 45% zegt dit soms of zelfs helemaal nooit te doen. Het goed kunnen omgaan met onderbrekingen blijkt voor veel mensen nog niet zo makkelijk te zijn.

Archief of labyrinth?

74% zegt over een goed tot zeer goed gestructureerd (papieren en digitaal) archief te beschikken, waarin zij zelf alle benodigde informatie snel kunnen vinden. Op de vraag of collega’s in datzelfde archief ook alle benodigde informatie kunnen vinden, antwoordt echter slechts 48% bevestigend. Men kan zich dus afvragen hoe toegankelijk en gestructureerd zo’n archief werkelijk is. Daarnaast blijkt dat slechts 27% dezelfde indeling hanteert voor het papieren en het electronische archief. Bij 73% is het electronische archief anders ingedeeld dan het papieren archief. Dit leidt tot onnodig tijdverlies bij het zoeken naar informatie.

Planning: bepaald niet ingeburgerd

Voor omvangrijke werkzaamheden maakt slechts 16% van de respondenten altijd een actieplan met duidelijke subdoelen en deadlines. 66% doet dat soms of helemaal nooit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 64% zegt ad hoc taken op te kunnen vangen zonder dat de eigen planning in knel komt. Een niet gemaakte planning kan namelijk ook niet in de knel komen…

Efficiënt vergaderen, kan dat dan?

Als 56% van de respondenten vaststelt dat de status van agendapunten meestal onduidelijk is en dat een tijdafspraak ontbreekt, dan is het niet vreemd dat vergaderingen vaak uitlopen en de deelnemers er een onvoldaan gevoel aan overhouden. Hierbij valt op dat 51% bovendien geen actie onderneemt wanneer een vergadering te laat begint of dreigt uit te lopen. We laten het dus gewoon gebeuren…

E-mail Inboxen: er kán veel in, maar is dat ook handig?

Een (te) volle e-mail Inbox haalt je uit je concentratie en vraagt ongemerkt veel tijd (“Nog zoveel mailtjes te beantwoorden, nog zoveel te doen!”). Missing Link hanteert dan ook de norm dat er nooit meer dan 7 (gelezen en ongelezen) e-mails in de Inbox staan. Bij de start van onze trainingen komen we regelmatig excessen tegen van vele honderden of zelfs duizenden e-mailtjes in de Inbox. Ook uit de efficiency test blijkt dat maar weinigen onder de grens van 7 blijven: slechts 6% komt daar nooit boven. Met doortastend e-mailbeheer valt dus veel winst te behalen.

Doe jij het beter?

Benieuwd naar je eigen efficiency score? Doe dan zelf de efficiency test

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *