Stresspreventie en persoonlijke efficiency

Uit de recente NIPO-enquête over GBW blijkt dat bedrijven het komend jaar in het kader van gezondheidsbevordering vooral stress willen aanpakken. Wij geven in dit artikel een voorbeeld van een organisatie die aan stresspreventie in bedrijven doet met een persoonlijke en praktische aanpak.

Stresspreventie en persoonlijke efficiencyLia Bloemers geeft met haar bureau Missing Link efficiency trainingen aan medewerkers van bedrijven of instellingen. Haar uitgangspunt: “Het idee van een te hoge werkdruk, wat tot stress kan leiden, zit vaak in je hoofd. Het heeft vaak te maken met een slechte afstemming van je werkzaamheden, een gebrek aan overzicht en een ongeordendheid. Je hebt dan het gevoel van “ik raak ondergesneeuwd”. Onze trainingen moeten mensen het gevoel geven dat ze weer aan het roer staan.”

Bloemers stelt dat veel mensen eigenlijk niet goed opgeleid zijn voor het goed organiseren van hun werkzaamheden en dat in een tijd waar steeds meer informatie op je afkomt. Het gevolg: verkeerde werkgewoonten, een slechte werkinrichting en een verkeerd gebruik van de planning. En tenslotte het gevoel dat het je allemaal boven het hoofd groeit. Wat Bloemers wil bereiken met haar trainingen is dat mensen weer hun kerntaken kunnen benoemen, dat ze hun hoofdtaken ook plannen in de agenda, dat ze prioriteiten stellen en besluiten nemen. Een belangrijk principe: neem onmiddellijk een besluit, doe het wel of niet, doe het nu of later (en neem het dan in de planning op) of delegeer het.

Weer aan het roer

Bloemers voert haar programma op de werkplek uit. Haar aanpak is praktisch: mensen in een individueel begeleidingstraject leren een archief in te richten, de papierstroom te kuisen, te zorgen dat wat men nodig heeft dicht bij de hand is en een elektronisch archief goed leren beheren. Omdat vaak afdelingen in hun geheel getraind worden, komen ook knelpunten in de organisatie en het teamfunctioneren aan bod. Omdat voor het aanleren van ander gedrag op het werk minstens zes weken nodig zijn, bestaat de training uit vier dagen over een periode van 3 à 4 maanden. Bij de training hoort ook een kwantitatieve en kwalitatieve voor- en nameting. Uit deze metingen blijkt dat na een efficiency training van Missing Link mensen gemiddeld ruim 3 uur per week meer aan hun kerntaken besteden en ook 3 uur per week minder tijd kwijt zijn aan het zoeken van info, het afhandelen van post en e-mail en vergaderen. Maar belangrijkere resultaten vindt Bloemers dat mensen weer overzicht hebben (“ik sta weer aan het roer”) en dat de service- en klantgerichtheid en de kwaliteit van het werk toenemen. Omdat mensen hun werk beter beheersen, neemt het stressgevoel af. Tot de klantenkring van Missing Link behoren tal van gerenommeerde grote bedrijven, banken, overheden en instellingen.

Gepubliceerd in GBW in bedrijf, maart 2002

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *