Tag: Time management

Hoe zou het zijn, een dag zonder e-mail?

In de strijd tegen e-mail stress en verslechterde interne communicatie experimenteren grote Amerikaanse bedrijven met een e-mailloze vrijdag. Het interne e-mailverkeer wordt zoveel mogelijk stilgelegd op no e-mail friday. Voor overleg of het oplossen van problemen moeten medewerkers langslopen bij collega’s in plaats van te e-mailen.

Bedrijven met een wekelijkse e-mailstop zijn o.a. Deloitte, Intel en US Cellular. Het is niet de bedoeling om het e-mailverkeer volledig plat te leggen. Dringende interne e-mails blijven toegestaan, maar verder wordt het zoveel mogelijk ontmoedigd. In een interview met een Amerikaanse krant zei directeur Jay Ellison van US Cellular dat het e-mailverkeer in de overige vier dagen drastisch is gedaald door de e-mailloze dag. Ellison: “Het platleggen van de interne e-mails bracht in eerste instantie een stroom kritiek op gang. Collega’s dachten dat ik gek was geworden”. De marketingdirecteur was zelfs woest: “hij begrijpt gewoon niet hoe druk wij het hebben en hoeveel makkelijker het is als het via mail kan.”

Een dagje in de week zonder e-mail is een goede stap op weg naar andere, meer effectieve werkgewoonten. Het maakt vooral duidelijk hoezeer we verslingerd zijn geraakt aan de gewoonte om maar te pas en te onpas naar elkaar te e-mailen en te verlangen dat iedereen onmiddellijk reageert: “ik heb je net een e-mail gestuurd en…”. Door deze gewoonte te doorbreken worden medewerkers zich bewust van hun eigen gedrag en kunnen ze alternatieven in de communicatie overwegen.

Wanneer echter te pas en te onpas e-mailen wordt vervangen door te pas en te onpas binnen lopen of telefoneren, dan kom je van de regen in de drup. Beter is het om eerst even goed na te denken over:

 • Welke boodschap je wilt overbrengen
 • Wat je daarbij van de ontvanger verwacht
 • En dan pas te beslissen wat je doet: niets doen, bellen, een afspraakje maken of e-mailen.

Ook blijkt dat veel medewerkers de problemen niet meer te lijf gaan, maar de hete brij voor zich uitschuiven of bij een ander op het bordje deponeren via de mail, of zich willen indekken door kwistig te CC-en. En het stopt niet op vrijdag. Veel mailverkeer gaat gewoon door op zaterdag en zondag, terwijl we dan eigenlijk zouden moeten ontspannen.

Naast verslechterde verhoudingen op de werkvloer levert de niet aflatende stroom mailtjes de werknemers ook stress op. Uit onderzoek van twee Schotse universiteiten bleek dat eenderde van de ondervraagden in de stress schiet van een volle Inbox. En dat is niet voor niets. Het aantal berichten steeg met 27% tot gemiddeld 47 per dag. Sommige medewerkers checken 40 keer per uur hun e-mail. Maar ook als je niet zo vaak je mailbox checkt, ben je ongemerkt toch veel tijd, gemiddeld 1,5 – 2 uur, kwijt met het behandelen van je e-mails. In werkelijkheid kost het echter méér tijd omdat velen van ons ook nog de mails van gisteren, eergisteren, vorige week, vorige maand, enzovoorts in de mailbox bewaren. Een deel van die mails wordt onwillekeurig ook nog even bekeken, samen met de nieuw binnengekomen berichten.

Door een dag niet te e-mailen wordt de oorzaak van het groeiende e-mailverkeer niet weggenomen. Daar is meer voor nodig. Dan moeten we namelijk onze werkgewoonten eens kritisch bekijken en veranderen. En dat gaat niet van de ene dag op de andere. Dat kost tijd en vraagt discipline van alle medewerkers.

In Nederland zijn de meningen verdeeld over het nut van een e-mailloze vrijdag. Bij een peiling van marketingblog Molblog blijkt de helft van de 351 stemmers uit te zien naar een e-mailloze dag: “kunnen we eindelijk eens aan het werk”. Maar 46% meent dat het onmogelijk is om te werken zonder e-mail.

E-mail is lang niet altijd het beste medium voor uw boodschap. Vaak is een telefoontje of een gesprek vis-à-vis effectiever.Een persoonlijk gesprekje met een medewerker over het werk of een project leidt vaak tot betere resultaten dan een uitwisseling via de mail. Bedenk dat de ontvanger meer te doen heeft dan de hele dag zijn mailbox te checken. Controleopties en verzoeken om een leesbevestiging zorgen alleen maar voor extra e-mails. Zet ze daarom uit. Wees zuinig met CC’s. Gebruik ze zeker niet om jezelf in te dekken. Vraag je bij iedere CC maar eens af wat er misgaat als deze CC niet verstuurd wordt.

Maak binnen je organisatie duidelijke afspraken over hoe om te gaan met externe en interne e-mail en leg die vast in een e-mailprotocol. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld. En voorkom dat zo’n e-mail protocol de zoveelste papieren tijger wordt, door elkaar aan te spreken op de naleving ervan. Hou dat een tijdje vol want het lukt niemand om zijn gewoonten in één dag te veranderen.

Onze efficiency training helpt je daarbij.

Alleen snoeien? of ook zaaien?

Je wordt er niet vrolijk van. Berichten over bezuinigingen, kostenbesparingen en reorganisaties vliegen je om de oren. Met minder mensen méér doen is vaak de boodschap. Maar hoeveel rek is er nog bij de overblijvers? En hoe zorg je ervoor dat het elastiekje niet breekt?! Met snoeien alleen komen we er in ieder geval niet. We zullen ook moeten zaaien om straks weer te kunnen oogsten.

Hoe kun je ervoor zorgen dat minder mensen meer kunnen doen? Structureel overwerken? Tempo opvoeren? Concessies aan kwaliteit doen? Dergelijke oplossingen werken meestal maar kort en leveren weer nieuwe problemen op zoals oplopend ziekteverzuim. Hoe dan wel?

De oplossing zit in het verbeteren van de productiviteit van individuele medewerkers en van teams. Hoeveel rek zit daar dan in? Iedereen heeft het barstens druk. Dat is waar, maar wat we ons niet realiseren is dat er ongeveer 10-12% inefficiëntie in die drukte verborgen zit, omdat we:

 • te veel tijd met e-mail bezig zijn
 • te lang moeten zoeken naar de goede informatie
 • met te veel zaken tegelijkertijd bezig zijn
 • te weinig zaken afronden
 • vervelende klussen te lang uitstellen
 • te lang “kwartetten” met informatie zonder er iets mee te doen
 • te vaak uit onze concentratie gehaald worden
 • ons werk onvoldoende plannen
 • geen of de verkeerde prioriteiten stellen
 • beslissingen en keuzes uit de weg gaan
 • onze grenzen onvoldoende bewaken
 • te vaak “vluchten” in onbelangrijke zaken

Wanneer je deze inefficiënte werkgewoonten aanpakt, win je gemiddeld 5 uur per week. Dat is de uitkomst van de resultaatmetingen die wij bij iedere efficiency training uitvoeren. Een professional die onze efficiency training volgt, wint een maand tijd per jaar. Met rust in het hoofd en overzicht. En een goede balans werk-privé.
Wil je meer weten over onze efficiency training op je eigen werkplek, die écht werkt? Klik hier

Tips voor effectief e-mail management

Loopt u om de 10 minuten naar de brievenbus om te zien of er nog nieuwe post is gekomen?

Nee, natuurlijk niet! Uw post behandelt u 1x per dag en veelal op een vast tijdstip. Maar hoe zit dat met uw e-mail? Velen van ons hebben het mailprogramma de hele dag aan staan en hebben het piepje of het envelopje geactiveerd dat ons waarschuwt als er weer een nieuwe e-mail binnenkomt. Weerstaan we dan de verleiding of kijken we toch even snel wat er gekomen is? Moeten we eigenlijk wel stante pede reageren op iedere e-mail? Natuurlijk wel als er vlak voor een zitting een e-mail met een schikkingsvoorstel van de tegenpartij binnenkomt. Daarover krijgt u vast ook een begeleidend telefoontje. Maar het merendeel van de e-mails kan best even wachten tot het ú uitkomt. Toch blijkt deze handelwijze nog geen gemeengoed te zijn. Uit onderzoek van Missing Link blijkt dat 63% van de ondervraagden vrijwel continu zijn mailbox checkt en zich derhalve bij voortduring laat afleiden door binnenkomende e-mails. Slechts 37% behandelt zijn e-mails op vaste momenten.

Werkgewoonten veranderen: makkelijker gezegd dan gedaan

Niemand leert tijdens zijn studie hoe je je werkzaamheden het beste kunt organiseren. En dat geldt in het bijzonder voor nieuwe communicatiemiddelen zoals e-mail. E-mail verenigt zowel het gemak en de vluchtigheid van een telefoongesprek als de concreetheid en archiveerbaarheid van de brief in zich. Dit complexe karakter draagt zeker bij tot de inefficiënte wijze waarop velen van ons met e-mail omgaan. Voor velen van ons is de groeiende stroom e-mails een dagelijkse opgave of zelfs een bron van frustratie. Voeg daarbij de rinkelende telefoon, de vergaderingen, de binnenlopende kantoorgenoten, de stapels dossiers en termijnen die gehaald moeten worden en het wordt duidelijk dat e-mail eerder bijdraagt aan het probleem van efficiënt tijdbeheer dan aan de oplossing ervan.

Het lijkt een open deur, maar de oplossing ligt in het verstandiger omgaan met uw beschikbare tijd:

 • werkzaamheden inplannen;
 • prioriteiten stellen;
 • zaken delegeren;
 • werk in de slimste volgorde doen;
 • uw eigen grenzen bewaken;
 • papieren en elektronische informatie op orde hebben;
 • uw bureau netjes houden.

Dit artikel biedt u een aantal praktische, snel toe te passen tips voor effectief e-mail management. Deze tips zijn gebaseerd op de principes van efficiënt werken, die Missing Link in haar trainingen hanteert en worden dagelijks met succes door onze cursisten toegepast en getoetst aan de weerbarstige praktijk. Het consequent toepassen van deze tips vraagt echter wel een verandering van werkgewoonten en dat gebeurt niet van de ene dag op de andere.

E-mail als groeiende tijdvreter

Iedereen die in een kantooromgeving werkt, realiseert zich dat kenniswerkers veel tijd besteden aan het ontvangen, verwerken en verstrekken van informatie. Uit een onderzoek van TNS NIPO in 2005 blijkt dat informatiewerkers 20% van hun tijd besteden aan het verstrekken van informatie aan anderen en 20% van hun tijd aan het lezen en verwerken van informatie. Anders gezegd, velen van ons zijn daar dus inmiddels twee dagen per week mee bezig, een lichte stijging ten opzichte van 2003. De helft van de informatiewerkers uit het TNS NIPO onderzoek vindt dat de productiviteit van werkwijze bij de informatieverwerking verbeterd kan worden.

E-mail speelt een in belang toenemende rol bij deze informatieverwerking. Dat zal niemand verbazen. Gemiddeld ontvangen zakelijke dienstverleners dagelijks tenminste 20-25 e-mails en besteden zij ongeveer 1,5 uur aan het beantwoorden van hun mail. In werkelijkheid kost het echter meer tijd omdat velen van ons ook nog de mails van gisteren, eergisteren, vorige week, vorige maand, enzovoorts in de mailbox bewaren. Een deel van die mails wordt onwillekeurig ook nog even bekeken, samen met de nieuw binnengekomen berichten en dan schieten er gedachten door u heen als “o ja, ik zou hem die notitie nog sturen” of “o ja, ik moet dat overzicht nog maken”. Al die gedachten leiden u af van waar u mee bezig was en kosten bovendien tijd. Bij de volgende e-mailbehandeling ziet u diezelfde mails weer en komen onwillekeurig dezelfde gedachten weer bij u op. “Kwartetten” heet dat en u schiet er niet veel mee op.

Legt u de gelezen post van de afgelopen dagen/weken/maanden op een stapel op uw bureau?

Nee, natuurlijk niet. Post handel je af en archiveer je. Uit onderzoek van Missing Link blijkt dat de ondervraagden gemiddeld 274 e-mails in hun Inbox hebben. Dat een gemiddelde verraderlijk kan zijn mag wel blijken uit de uiterste waarden die lopen van 1 e-mail tot wel 7.000 e-mails. Slechts 18% beantwoordt aan de norm van maximaal 7 e-mails in de Inbox. 29% heeft tussen de 100-500 e-mails in de Inbox en 10% heeft er zelfs 500 tot enkele duizenden. Het ongestructureerd hamsteren van e-mail is dus een wijdverbreid verschijnsel, maar daarmee nog niet efficiënt te noemen. In tegendeel zelfs!

Zitten uw taken en acties verstopt in e-mails, notulen, Outlook, uw PDA en in uw hoofd?

Ja? Dat kan dan knap lastig zijn. We communiceren op vele verschillende manieren en vaak vloeien daaruit acties en taken voor ons voort, die we keurig laten staan in de e-mail, in de notulen, die we noteren op een geeltje, in onze agenda, op een schrijfblok of in ons hoofd houden. Het broodnodige overzicht zijn we echter wel kwijt op die manier. Vandaar dat er zaken tussen wal en schip komen, dat we toch weer moeten overwerken of dat we een excuus moeten bedenken. Uit onderzoek van Missing Link blijkt dat ruim 46% van de ondervraagden nooit of slechts zelden e-mails die een actie van hen vragen omzet naar een taak in de elektronische takenlijst of verplaatst naar de elektronische agenda. Dat komt deels omdat velen van ons niet weten hoe dat moet, maar vooral ook omdat weinigen gewend zijn om echt even tijd besteden, ook al is dat maar een half uur per week, aan het plannen en organiseren van hun eigen werkzaamheden. Als het uw gewoonte is om maar door te hollen en u bovendien de mogelijkheden van uw elektronische hulpmiddelen niet of onvoldoende kent, dan blijft u jongleren met alle borden tegelijk. En valt er regelmatig een bord in stukken, doordat u bijvoorbeeld een termijn laat verlopen.

Chaos in uw Inbox leidt tot chaos in uw werk en tot improductieve uren

Wanneer u het bureau van een kantoorgenoot ziet, vol met stapels papier en her en der verspreid geeltjes met notities, dan denkt u al snel “ik hoop dat mijn vraag daar niet tussen ligt”. Want iedereen weet dat een dergelijke rommel een teken is van chaotisch werken, van zaken die vergeten worden en van improductiviteit. In computers en mailboxen is dat niet anders. Met dit verschil dat de elektronische chaos voor een toevallige passant niet zichtbaar is, maar daarom niet minder ernstig!

Print niet alles uit

Stelt u zich eens voor dat uw secretaresse al uw nuttige e-mails voor u zou uitprinten. U krijgt 20 nuttige mails per dag van gemiddeld 2 pagina’s. Vermenigvuldig dat met 220 werkdagen, dan levert dat uitprinten per jaar een berg papier op van 40 x 220= 8800 pagina’s. De hamvraag is natuurlijk of u die prints écht nodig heeft. Wist u dat 80 % van alle papier dat we archiveren, geen tweede keer meer bekeken wordt? Het neemt alleen onnodig plaats in. Wilt u een e-mail uitgeprint bewaren? Denk even na of het wel écht nodig is. “Dat doe ik altijd” zegt 57% van de ondervraagden in het onderzoek van Missing Link. 43% is minder kritisch over wat wel en niet geprint moet worden.

Archiveer uw e-mail en vindt informatie sneller terug:

 • maak een e-mail archief en creëer daarvoor mappen in Postvak In of in Persoonlijk Archief.
 • maak maximaal 10 hoofdcategorieën.
 • geef die mappen de titels van uw actuele werkstromen (cliënten, zaken) en hanteer dezelfde titels als in uw papieren en elektronische archief.
 • stel eventueel een Regel in waardoor berichten van bepaalde personen of over een bepaald onderwerp direct in de juiste map gearchiveerd worden en doe dat ook met alle berichten waarin uw naam alleen in de CC staat.

Behandel e-mail op vaste momenten en verhoog uw concentratie

Door de e-mail ‘piep’ of door het envelopje haalt u uzelf uit uw concentratie, terwijl u juist bezig bent met een pleitnota die vandaag af moet zijn.

 • zet daarom de e-mail ‘piep’ en het envelopje uit.
 • plan een of twee vaste momenten per dag in uw agenda om e-mail te behandelen.
 • neem dan geen telefoon aan en ontvang geen bezoek.
 • plan na vrije dagen of vakantie extra tijd in om de mailbox te schonen.
 • laat nooit meer dan 7 berichten in uw Inbox staan, zodat u zo min mogelijk wordt afgeleid als u in uw mailbox kijkt.

Beslis bij het openen van een e-mail meteen wat u ermee gaat doen

U heeft slechts de keuze uit de volgende 4 mogelijkheden:

 • gooi het bericht onmiddellijk weg als u er niets mee hoeft te doen.
 • archiveer het als er geen actie voor u inzit maar er wel een goede reden is om het te bewaren.
 • handel een e-mail meteen af als er een kleine actie aan vastzit en archiveer het eventueel.
 • verplaats e-mails met grotere acties die vandaag niet kunnen of hoeven worden uitgevoerd meteen naar de agenda of naar de takenlijst.

Maak ook een mapje ‘Wacht op antwoord’ voor verzonden berichten waarop u een antwoord verwacht. Of sleep het bericht naar uw takenlijst en geef het de status ‘wacht op iemand anders’.

Elke e-mail die u niet verstuurt, levert ook geen e-mail op

E-mail is lang niet altijd het beste medium voor uw boodschap. Vaak is een telefoontje of een gesprek vis-à-vis effectiever. Bedenk dat de ontvanger meer te doen heeft dan de hele dag zijn mailbox te checken. Controleopties en verzoeken om leesbevestiging zorgen alleen maar voor extra e-mails. Zet ze daarom uit. Wees zuinig met CC’s. Gebruik ze zeker niet om uzelf in te dekken. Vraagt u zich bij iedere CC maar eens af wat er misgaat als deze CC niet verstuurd wordt.

Gebruik e-mail niet om:

 • een haastklus of crisissituatie te communiceren;
 • uitgebreide discussies te voeren;
 • afspraken op het laatste moment af te zeggen;
 • mensen met spoed bijeen te krijgen.

Communiceer duidelijk

Nergens kan soms zo gehaast en onbegrijpelijk gecommuniceerd worden als in e-mails:

 • behandel slechts één onderwerp per e-mail.
 • informeer de ontvanger in het onderwerp over het soort e-mail: vraag, informatie, actie enz..
 • maak duidelijk onderscheid tussen ontvangers. Van wie verwacht u actie en wie krijgt de e-mail ter informatie.
 • controleer de inhoud van de e-mail voor u het verstuurt op duidelijkheid en op tupvouten.

E-mail etiquette

Maak binnen uw kantoor duidelijke afspraken over hoe om te gaan met externe en interne e-mail en leg die vast in een E-mail protocol. 54% van de ondervraagden uit het onderzoek van Missing Link heeft dit inmiddels gedaan. Bij 46% van de ondervraagden ontbreekt een dergelijk protocol. Belangrijke onderwerpen hiervoor staan in dit artikel. En om te voorkomen dat zo’n e-mail protocol de zoveelste papieren tijger wordt, hoeft u niet te schromen om de naleving daarvan af en toe te controleren en om kantoorgenoten er op aan te spreken. Want het lukt niemand om zijn gewoonten in één dag te veranderen.

Vind jij het ook zo leuk om iedereen te woord te staan?

Vind jij het ook zo leuk om iedereen te woord te staan? Weet dan wel dat het daardoor veel langer duurt voordat je je werk afhebt. Of had je misschien diep in je hart liever barkeeper willen worden? Hoe kun je vriendelijk blijven én tegelijk je werkreputatie beschermen? Missing Link helpt je om effectiever om te gaan met interrupties en om problemen te voorkomen. Drie nieuwe tips om ingesleten gewoonten om te zetten in acties die je werkproces verbeteren.

Ongevraagde verstoringen

Vragen van collega’s en klanten zullen je niet verrassen. Het tijdstip waarop die vragen komen waarschijnlijk wel. Ben je net bezig met een beleidsstuk voor de Raad van Bestuur, klopt er een collega aan om te vragen waar de nieuwe visitekaartjes toch blijven. Je kunt simpele maatregelen treffen om een dergelijk oponthoud te beperken of zelfs tegen te gaan. Haal die uitnodigende, lege stoel bij je bureau weg of ga staan als er iemand binnenkomt. Collega’s houden het gesprek dan vanzelf kort!

Vraag een collega de telefoon aan te nemen als je geconcentreerd aan iets wilt werken. Je kunt ook de deur van je kamer (als je die tenminste hebt) sluiten, ergens anders gaan zitten en de voicemail aanzetten. Een aantal bellers zal je niet eens terugbellen. Stapt iemand je kamer binnen, ondanks je gesloten deur, vraag dan wat hij wil en hoeveel tijd hij nodig heeft. Maak een afspraak als hij meer tijd nodig heeft dan waarover je op dat moment beschikt.

Spaar onderwerpen op en maak vasteafspraken met collega’s met wie je veel te bespreken hebt. Geef complete informatie als je opdrachten delegeert. Spreek af dat collega’s complete boodschappen aannemen als anderen je proberen te bereiken. Zet de alert van je eemail uit.

Je werkreputatie

Dat je gestoord wordt in uw werk, kan ook te maken hebben met je werkreputatie. Hoe ervaren collega’s dat je afspraken nakomt? Stel, je bent gevraagd om een beleidsnotitie aan te leveren voor een bepaalde datum. Je collega kan zonder dat stuk niet verder en is dus van jou afhankelijk. Hij komt  langs om te vragen hoe het werk vordert, omdat je in het verleden meerdere keren stukken waarop hij zat te wachten, niet op  tijd afhad. Misschien komt hij daarom wel een paar keer bij je aan het bureau of stuurt hij je zelfs een e-mail ter herinnering. Je zit daardoor niet alleen opgeschept met die klus die je moet afronden, maar je collega houdt je ook nog eens van je werk door steeds te komen informeren hoe het ermee staat. En waarschijnlijk is hij niet de enige die zo doet! Wil je dergelijke verstoringen vermijden, zorg er dan voor dat je een betere werkreputatie krijgt. Mensen moeten op je kunnen bouwen en vertrouwen. Je kunt nog meer doen om je imago te verbeteren:

 • communiceer duidelijk
 • zeg “nee” met een alternatief (bijvoorbeeld: “nu schikt het niet, maar dan en dan wel”)
 • controleer een brief, memo of e-mail voordat je die verstuurt; is de boodschap duidelijk?
 • delegeer op tijd en geef duidelijke instructies bij delegeren of vraag om duidelijke instructies als er aan jou gedelegeerd wordt
 • lever volledig werk af
 • schuif je eigen verantwoordelijkheden niet af
 • maak duidelijk in je agenda waar je bent

Anticipeer op problemen!

Tot slot. Veel problemen ontstaan doordat mensen ze negeren als ze nog klein zijn. Intussen groeit en groeit de ellende. Wat eerst een mug in jeleven was, komt als een olifant terug als je er niet tijdig aandacht aan besteedt. En dat probleem ontpopt zich dan meestal op een moment dat het je helemaal niet uitkomt. Anticipeer. Gebruik je ervaring en intuïtie en kom meteen in actie bij potentiële problemen.

Toepassen in jouw praktijk?

Tijdens onze efficiency training, incompany en op je eigen werkplek, leer je hoe u deze (en vele andere) tips om slimmer te werken in je dagelijkse werkzaamheden kunt toepassen. Met direkt resultaat. Wil je daar meer over weten? Vraag dan informatie aan.

Spoedcursus: Hoe word ik efficiënt?

Een aantal tips:

Orden je e-mail: kijk niet de hele dag naar je Inbox, maar verwerk je mail in blokken. Liefst twee per dag. En archiveer  je mail op onderwerp of kerntaak, nooit op naam.

Maak een to-do-lijst, maar wel voor de lange termijn (minimaal een week). Elke ochtend een nieuw lijstje leidt te veel tot korte termijnplanning.

Ruim je bureau op: een bureau wordt vaak als reminder gebruikt, dat leidt af. Een opgeruimd bureau verhoogt je concentratie.

Maak afspraken concreet: zeg nooit “we bellen in de loop van volgende week”, maar gebruik concrete tijdstippen en een agenda om deze bij te houden.

Trainingsbureau Missing Link heeft een efficiency test ontwikkeld waar zelf te zien is hoe efficiënt je zelf werkt. De test is hier terug te vinden.

Mocht het allemaal nog wel wat efficiënter kunnen, wellicht dat bovenstaande tips uitkomst kunnen bieden. Wat denken jullie, werkt het? En tegen welke problemen lopen jullie aan op het gebied van efficiënt werken?

Bovenstaand artikel werd op 7.4.2010 gepubliceerd in nrc.next.

Duizenden euro’s per jaar besparen door efficiënt informatiebeheer op de werkplek

zoeken-150-2Wist u dat we per week zo’n 3 tot 4 uur bezig zijn met het zoeken naar digitale of papieren informatie? Per jaar komt dat neer op drie volle weken. En dan te bedenken dat het gaat om informatie die we zelf hebben opgeborgen… maar wáár ook al weer?

20 “zoekdagen” per jaar per medewerker

Organisaties houden wel rekening met 25 vakantiedagen per medewerker, maar welk bedrijf boekt ook nog eens 20 “zoekdagen” per medewerker in? Toch is dat de tijd die verloren gaat aan het (onnodig) zoeken naar informatie. Oftewel: tijd die dus niet kan worden besteed aan kerntaken.

Verborgen kostenpost

Voor werkgevers is inefficiënt informatiebeheer daarom een verborgen, maar daarom niet minder concrete kostenpost. Want rekent u maar even mee, uitgaande van bruto-bruto loonkosten van € 35,00 per uur per medewerker:

3 uur x 46 werkweken x € 35,00 = € 4.830 per jaar!

Een productiviteitsverlies van bijna € 5.000 per jaar per medewerker. Projecteer dat eens op een organisatie met 300 kantoorwerkers en we hebben het over een kostenpost van een kleine anderhalf miljoen euro.

Wat valt er aan te doen?

Gelukkig valt dit euvel heel goed te bestrijden door een aantal principes van efficiënt informatiebeheer op de werkplek toe te passen. Principes die in de efficiency trainingen van Missing Link uit en te na worden behandeld en die de cursisten zich – dankzij onze intensieve coaching – ook echt eigen maken.

Geld besparen door efficiënter informatiebeheer

Cursisten die de efficiency training hebben gevolgd, vinden hun informatie gemiddeld 33% sneller. Voor die organisatie van 300 medewerkers levert dat dus een besparing van een half miljoen op. Maar zelfs op een afdeling van 10 personen wordt al een besparing van ruim € 16.000 per jaar gerealiseerd. En dan laten we de andere efficiency-voordelen van de training nog buiten beschouwing.

Meer weten?

Wil jeer weten over de haalbaarheid van deze business case voor jouwanisatie? Laat het ons weten via het contactformulier op deze website. Of bel ons voor een afspraak: 020 – 19 15 27. We nemen graag de mogelijkheden met je door.

Stress tijdens vakantie door bereikbaarheid

BellenVliegtuig2Tweederde van de hoger opgeleide werknemers is tijdens de vakantie gewoon bereikbaar voor het werk. Circa één op de vijf ervaart stress door deze constante bereikbaarheid. Werkgevers die van medewerkers eisen dat ze ook tijdens hun vakantie voor werkzaken bereikbaar zijn, doen daar niet altijd goed aan.

Dit blijkt uit de ICT Barometer van adviesorganisatie Ernst & Young. 70 procent van de hoger opgeleiden controleert zijn e-mail en 40 procent neemt de mobiele telefoon mee voor zakelijk gebruik. Gemiddeld nemen de werknemers anderhalf keer per week contact op met het werk, aldus Ernst & Young. Dat dit lang niet altijd van harte gaat, staat buiten kijf. Ruim 60 procent is hier niet blij mee en wil graag met rust gelaten worden.

Werkdruk

Het midden en kleinbedrijf spant de kroon wat betreft werkdruk tijdens de vakantie. Hoger opgeleide werknemers in het MKB zien het vaak als noodzaak om tijdens de vakantieperiode bereikbaar te zijn. Gemiddeld wordt van 40 procent van hen geëist dat ze tijdens de vakantie te bereiken zijn, bijna anderhalf keer zoveel als het gemiddelde.

Onbereikbaar

Andere opmerkelijke feiten uit het onderzoek: een kwart van de hoger opgeleide werknemers wordt onrustig als ze tijdens hun vakantie niet bereikbaar zijn. Daarnaast duurt het voor 49 procent van de werknemers gemiddeld 2 tot 3 dagen voordat het werk volledig uit hun systeem is verdwenen. Pas dan kunnen ze hun baan van zich afzetten.

Bron: P&O Actueel

Saneren en opleidingen schrappen? Of juist nu investeren in de aanwezige medewerkers?

Alhoewel het voorzichtig aan iets beter lijkt te gaan blijven er berichten komen over over omzetdalingen, kostenbesparingen en reorganisaties. We zijn er nog niet! Is het verstandig om je personeelskosten terug te brengen en je opleidingsbudgetten te schrappen? Soms kun je niet anders, als je omzet daalt en je orderportefeuille leeg blijft. Maar als juist stijgende kosten het probleem zijn?

Maar als daarentegen stijgende kosten het probleem zijn, kan het juist slim zijn om te investeren in productiviteitsverbetering van je medewerkers. Die investering zal lager uitvallen dan de kosten van een afvloeiingsregeling. Bovendien voorkom je de kosten voor werving & selectie en inwerken wanneer het straks weer beter gaat. En de organisatie blijft profiteren van de opgebouwde kennis en ervaring.

Deze redenering stoelt op 1 cruciale aanname, namelijk dat het mogelijk is om de productiviteit van de medewerkers significant, laten we zeggen met minstens 10% te verbeteren. Bij een 40-urige werkweek is dat 4 uur per week per medewerker. “Maar mijn mensen hebben het al hartstikke druk” zult u zeggen. Dat is waar, de meeste mensen hebben het barstensdruk, maar wat we ons niet realiseren is dat er ongeveer 10-12% inefficiëntie in die drukte verborgen zit, omdat we:

 • te veel tijd met e-mail bezig zijn
 • te lang moeten zoeken naar de goede informatie
 • met teveel zaken tegelijkertijd bezig zijn
 • vervelende klussen te lang uitstellen
 • te lang “kwartetten” met informatie zonder er iets mee te doen
 • te vaak uit onze concentratie gehaald worden
 • ons werk onvoldoende plannen
 • de verkeerde prioriteiten stellen

Deze inefficiënte werkgewoonten vertegenwoordigen zo’n 4 à 5 uur per week. Dat is de uitkomst van de resultaatmetingen die wij bij iedere efficiency training uitvoeren. Een professional die onze efficiency training volgt, wint die tijd terug en daarmee 22 tot 27 werkdagen per jaar. Alsof je al je vakantiedagen gewoon doorwerkt. Daar kun je het gas en licht van betalen.

Het is trouwens niet alleen een leuke meevaller voor de organisatie maar ook voor jezelf, omdat je met meer rust en overzicht meer kwaliteit levert. Dat is goed voor je lol in je werk, je werk-privé balans, maar ook voor je werkreputatie en het verlengt je houdbaarheidsdatum.

Meer weten over onze efficiiency trainingen?  Klik hier.

Tip Vergaderen: Minder vergeten door betere voorbereiding

Je hebt periodiek een salesmeeting, een teambespreking, een productieoverleg, een directievergadering, enzovoorts. Tussen twee vergaderingen in schieten u zaken door je hoofd die je de volgende keer wilt bespreken. Je ontvangt ook vergaderstukken en e-mails voor de vergadering. Het is dus handig om alle informatie per type vergadering te structureren.

Hoe zorg je ervoor dat je tijdens vergaderingen altijd de noodzakelijke informatie bij de hand hebt en niet de helft vergeet? Je kunt dat op verschillende manieren aanpakken:

 • Je kunt per type vergadering een tab reserveren in uw alfabetische rappèl-map: onder de letter “S” voor salesmeeting, onder “T” voor teambespreking, onder “P” voor productieoverleg en “D” voor directievergadering. Per tab bewaar je alle stukken van de desbetreffende vergadering, waarbij je bovenop een vel legt waarop je alle te bespreken zaken noteert.
 • Uiteraard is een hangmapje per vaste vergadering in je ladeblok ook handig om de documenten te bewaren en acties te noteren die je wilt bespreken tijdens de vergadering.
 • Maak in Outlook mappen aan voor je vaste vergaderingen om zo e-mails te koppelen aan de bijbehorende meeting.
 • Richt in je papieren agenda een pagina in voor elke vaste vergadering. Hier noteer je alles waar je tussen twee vergaderingen aan denkt.
 • Noteer na afloop van elke vergadering in je Outlook takenlijst per categorie (type vergadering) de acties die je hebt toegezegd.

Kom jij ook tijd tekort?

Onze tips helpen je om meer uit je kostbare tijd te halen. Zodat je meer zaken op tijd kunt afronden. Of minder hoeft over te werken. In onze praktische efficiencytraining bij jou op de werkplek helpen we je om dat te realiseren. Lees meer over onze efficiencytrainingen of vraag direct vrijblijvend informatie aan.